Dle nové legislativy EU lze soubory cookies umístit pouze na počítačích, kde uživatel nebo účastník dal svůj souhlas. Podle nového zákona musejí provozovatelé webových stránek získat informovaný souhlas uživatele, ještě dříve, než zaznamenají detailní informace o jeho návštěvě a ve formě cookies je uloží v jeho počítači.

Provozovatelé stránek tuto povinnost zpravidla řeší vyskakovacím oknem, ve kterém vysvětlí návštěvníkovi změny v pravidlech pro používání cookies, upozorní jej na možnost cookies odmítnout a vyžádají si zmíněný souhlas. Alternativou, která je rovněž v souladu se zákonem, je tzv. implikovaný souhlas, kdy současní uživatelé webu nemusejí explicitně vyjádřit souhlas s použitím cookies, ale svým dalším používáním webu dávají najevo, že jim sledování a ukládání informací o jejich aktivitách nevadí. Toto by mělo být uvedeno v podmínkách používání webu.

Pokud byste měli zájem o implementaci souhlasu s užíváním souborů cookies do Vašeho webu, neváhejte mne kontaktovat. Ukázku implementace naleznete ne mých webových stránkách.

Co jsou soubory cookies

Cookies jsou textové, většinou zašifrované soubory, umístěné v adresářích prohlížečů. Jsou tedy často označovány jako sledovací cookies. Soubor s cookies se vytvoří ve chvíli, kdy uživatel otevře v internetovém prohlížeči nějakou webovou stránku. Stránka zašle informace prohlížeči, který si tato data uloží. Při každé další návštěvě, kdy se uživatel vrátí na tu samou webovou stránku, prohlížeč přijme a odešle soubor na webový server, který pozná uživatele. Soubory cookies v sobě obsahují informace o uživateli. Jsou proto často využívána internetovými firmami, které díky cookies mohou pomoci uživatelům snadno se pohybovat po webových stránkách a nastavit tak různé funkce.