Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů ve vztahu mezi zákazníkem a provozovatelem webové prezentace / dodavatelem: Pavel Trávníček (IČ: 724 72 936), U Párníků 698/10, 196 00 Praha 9 – Čakovice.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Pavlem Trávníčkem v rozsahu těchto údajů:

 • jméno a příjmení
 • fakturační adresa
 • e-mailová adresa
 • IP adresa

Souhlas je platný pouze v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného níže a v souladu s příslušnou legislativou.

Souhlas je poskytnut za účelem:

 • poskytnutí obchodního sdělení nebo obchodní nabídky
 • přípravy smlouvy nebo uzavření smlouvy
 • plnění smluvních závazků

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Pavlem Trávníčkem po dobu:

 • než poskytnu odezvu k obdrženému obchodnímu sdělení
 • nebo než vyprší platnost poskytnuté obchodní nabídky
 • nebo než bude ukončena příprava smlouvy, a to jejím uzavřením nebo odmítnutím
 • nebo po vypršení všech smluvních závazků

Souhlasím se zpřístupněním svých osobních údajů Pavlu Trávníčkovi:

Pavel Trávníček je oprávněn použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.

Pavel Trávníček je dále oprávněn poskytnout mé osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím s Pavlem Trávníčkem na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Pavel Trávníček zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů.

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a:

 • o svém právu tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu
 • o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu
 • o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán

Byl/a jsem také poučen o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu Pavel Trávníček, U Párníků 698/10, 196 00 Praha 9 – Čakovice, nebo na e-mail podpora@smart-websites.cz.

Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tohoto účelu nelze dosáhnout jinak.

Vše ohledně tvorby www stránek zodpovíme:
 +420 776 116 166 |  podpora@smart-websites.cz |  @smartwebsites.cz

Vše ohledně tvorby www stránek zodpovíme:
 +420 776 116 166
 podpora@smart-websites.cz
 @smartwebsites.cz