Obchodní podmínky:
Dodatek ve vztahu k GDPR

Dodatek upravuje smluvní vztahy mezi dodavatelem služby a zákazníkem vzhledem k NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Profesionální webové stránky

Dodavatel služby:

Pavel Trávníček
U Párníků 698/10
196 00 Praha 9 – Čakovice
IČ: 724 72 936
zastoupen Pavlem Trávníčkem
(dále jen „Dodavatel“)
DPO Dodavatele: Pavel Trávníček

Odběratel služby:

Objednavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která provede objednání služby Tvorba webových stránek, Webhosting nebo Registrace a prodloužení domén prostřednictvím stránek https://smart-websites.cz nebo elektronickou poštou na adresu [email protected] a jedná se o subjekt dat, který je v přímém vztahu s poskytovatelem služby jako správcem dat, nebo se jedná o fyzickou osobu podnikatele/právnickou osobu jako správce dat ve vztahu k poskytovateli jako zpracovateli dat.
(dále jen „Zákazník“)

 

1. Vymezení základních pojmů

 • GDPR (General Data Protection Regulation) – nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
 • DPO (Data Protection Officer) – pověřenec pro ochranu osobních údajů poskytovatele.
 • Subjekt dat (Data subject) – fyzická osoba nepodnikatel.
 • Správce dat (Data controller) – fyzická osoba podnikatel, nebo právnická osoba.
 • Zpracovatel dat (Data processor) – poskytovatel služby v případě, kdy odběratelem dat je správce dat.
 • Technologie poskytovatele – technická infrastruktura, která je nezbytná pro poskytování služeb odběrateli.
 • HW (hardware) – veškeré fyzicky existující technické vybavení sítě, počítače nebo serveru.
 • SW (software) – sada všech počítačových programů používaných v počítači nebo na serveru.

 

2. Ochrana osobních údajů

2.1. Rozsah zpracování osobních údajů
Dodavatel přistupuje ke zpracování osobních údajů Zákazníků vždy odpovědně tak, aby bylo účelné a maximálně bezpečné. Poskytovatel zpracovává osobní údaje výhradně za účelem poskytování objednaných služeb odběrateli a za účelem informování o změnách v rámci těchto služeb.

Dodavatel zpracovává následující osobní údaje:

 • akademický titul
 • jméno
 • příjmení
 • korespondenční adresa
 • fakturační adresa
 • telefon, mobilní telefon
 • e-mailová adresa
 • další elektronické údaje
 • IP adresa
 • cookies

2.2. Rozsah zpracování citlivých údajů
Dodavatel neukládá a nezpracovává žádné údaje, které spadají do kategorie citlivých údajů dle GDPR.

2.3. Poskytování osobních údajů
Dodavatel zpracovává osobní údaje výhradně z důvodu poskytování služeb objednaných Zákazníkem. Zákazník uděluje Dodavateli obecné povolení k zapojení dalších zpracovatelů do zpracování osobních údajů.

Dodavatel ke dni účinnosti tohoto dodatku zapojil tyto další zpracovatele:

Libor Holub, Krakovská 5, 700 30 Ostrava,
IČ: 703 11 919, DIČ: CZ7901045581
(v případě objednané služby Webhosting)

WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou,
IČ: 281 15 708, DIČ: CZ28115708
Spisová značka: B 1886 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
(v případě objednané služby Registrace a prodloužení domén)

NIC, z.s.p.o., Milešovská 1136/5, Vinohrady, 130 00 Praha 3,
IČ: 679 85 726, DIČ: CZ67985726
(v případě objednané služby Registrace a prodloužení domén)

Solitea Česká republika, a.s., Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno
IČ: 255 68 736, DIČ: CZ25568736
(v případě objednané jakékoliv poskytované služby)

Redbit s.r.o., Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín II
IČ: 24197190, DIČ: CZ24197190
(v případě objednané jakékoliv poskytované služby)

Osobní údaje dále Dodavatel neposkytuje dalším třetím subjektům vyjma situací, kdy je poskytnutí těchto údajů vyžadováno zákonem.

2.4. Doba zpracování dat a právo na zapomenutí
Zpracování osobních údajů probíhá automaticky nebo manuálně po dobu trvání poskytování služby objednané Zákazníkem. V případě, že dojde k ukončení služby, provede Dodavatel smazání nebo anonymizaci zpracovávaných dat nejpozději po uplynutí doby 5 let.

2.5. Ochrana osobních údajů subjektu dat
Dodavatel vynakládá maximální úsilí k ochraně osobních, provozních a lokalizačních údajů subjektu dat tak, aby tyto údaje nebylo možné zcizit nebo zneužít třetí osobou.

 

3. Závěrečná ustanovení

Zákazník bere na vědomí, že akceptace výše uvedeného Dodatku je nezbytná po poskytnutí objednaných služeb u Dodavatele. Akceptaci tohoto dodatku lze kdykoliv odvolat, čímž současně dojde k vypovězení objednaných služeb u Dodavatele dle Obchodních podmínek pro tyto služby. Zákazník má dále právo na přístup k těmto údajům, na jejich opravu či na jejich výmaz, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto Dodatkem. Zákazník může svá práva uplatnit doručením žádosti na adresu Pavel Trávníček, U Párníků 698/10, 196 00 Praha 9 – Čakovice, nebo na e-mail [email protected].