Zpracování osobních údajů

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů ve vztahu mezi zákazníkem a provozovatelem webové prezentace / dodavatelem: Pavel Trávníček (IČ: 724 72 936), U Párníků 698/10, 196 00 Praha 9 – Čakovice.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Pavlem Trávníčkem v rozsahu těchto údajů:

  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa
  • IP adresa

Souhlas je platný pouze v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného níže a v souladu s příslušnou legislativou.

Souhlas je poskytnut za účelem:

  • poskytnutí obchodního sdělení nebo obchodní nabídky

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Pavlem Trávníčkem po dobu:

  • než poskytnu odezvu k obdrženému obchodnímu sdělení
  • nebo než vyprší platnost poskytnuté obchodní nabídky

Souhlasím se zpřístupněním svých osobních údajů Pavlu Trávníčkovi:

Pavel Trávníček je oprávněn použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.

Pavel Trávníček je dále oprávněn poskytnout mé osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím s Pavlem Trávníčkem na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Pavel Trávníček zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů.

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).