3 metriky Googlu pro hodnocení uživatelské zkušenosti s webem

Core Web Vitals jsou sadou metrik vyvinutých společností Google k vyhodnocení uživatelského zážitku návštěvníků webových stránek. Poskytují představu o tom, jak dobře webová stránka funguje, a pomáhají identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.

Core Web Vitals

Blog |

Společnost Google nabízí několik metrik pro měření výkonu internetových stránek, které se nazývají Web Vitals. Ty se ale od Core Web Vitals liší. Web Vitals poskytují detailní technický pohled na výkonnost webových stránek. Core Web Vitals jsou pak podmnožinou Web Vitals, které měří interakce s uživatelským prostředím. Ty jsou pro návštěvníky stránek společné bez ohledu na to, jaké weby navštěvují. Společnost Google identifikuje základní potřeby uživatelské zkušenosti jako načítání, interaktivitu a vizuální stabilitu.

Samotný Google píše o Web Vitals následující:
„Web Vitals jsou iniciativou společnosti Google, jejichž cílem je poskytnout jednotný návod pro vyhodnocení kvality webových stránek, která je zásadní pro poskytování skvělého uživatelského zážitku na webu. Majitelé internetových prezentací by neměli být výkonnostními guru, aby pochopili, jak kvalitní zážitek svým uživatelům poskytují. Web Vitals mají za cíl zjednodušit prostředí a pomoci webům zaměřit se na metriky, které patří k těm nejdůležitějším.“

Měření uživatelských zkušeností pomocí nástroje Core Web Vitals

Následující tři metriky hodnotí kvalitu uživatelského zážitku návštěvníků webu:

Largest Contentful Paint:
Měří vnímanou rychlost načítání stránky a představuje dobu, za kterou se načte největší blok obsahu (text nebo obrázek).

First Input Delay:
Měří dobu zpoždění od okamžiku, kdy návštěvník webu poprvé vstoupí do interakce se stránkou, do okamžiku, kdy prohlížeč může na interakci reagovat.

Cumulative Layout Shift:
Měří stabilitu webové stránky během jejího stahování a nabízí zpětnou vazbu o tom, jak moc se rozvržení stránky během načítání posouvá.

Google vysvětluje, proč jsou zejména tyto tři metriky tak důležité:
„Společnost Google věří, že tyto základní webové ukazatele mají zásadní význam pro zážitek návštěvníků z webových stránek. Proto se zavázal tyto metriky zobrazovat ve všech svých oblíbených nástrojích.“

Dva způsoby měření Core Web Vitals

Google provádí dva způsoby měření Core Web Vitals: Field Data a Lab Data.

Field Data
Field Data jsou měření Core Web Vitals získaná přímo od návštěvníků webových stránek. Měření probíhají u návštěvníků webu používajících prohlížeč Chrome, kteří se rozhodli odesílat společnosti Google svá anonymizovaná data o uživatelské zkušenosti. Z údajů o uživatelské zkušenosti se vytváří zpráva o uživatelské zkušenosti v prohlížeči Chrome (CrUX). Nezahrnují však údaje na úrovni stránek, dokud nedosáhnou alespoň 1 000 měsíčních návštěv dané webové stránky. Údaje shromážděné v rámci zprávy Chrome User Experience Report najdete pomocí nástroje Google PageSpeed Insights.

Lab Data
Lab Data se skládají ze simulovaných výsledků Core Web Vitals. Účelem sestav generovaných laboratorními daty je získat diagnostické informace pro zlepšení skóre rychlosti webových stránek. Protože při každém spuštění testu dochází k mírným odchylkám, mnoho uživatelů spustí alespoň tři testy a poté skóre zprůměruje. Skóre laboratorních dat Core Web Vitals je k dispozici taktéž prostřednictvím nástroje PageSpeed Insights a také jakéhokoli jiného nástroje třetí strany, který využívá nástroj Chrome Lighthouse.

Jak je to s dalšími metrikami rychlosti načítání webových stránek?

Jakkoli jsou Core Web Vitals důležité, nejsou to jediné metriky uživatelské zkušenosti, které je třeba analyzovat. Rozšířená sada metrik nazvaná Web Vitals je k dispozici prostřednictvím nástrojů, jako je PageSpeed Insights.

Společnost Google nedávno oznámila novou metriku nazvanou Interaction to Next Paint. Interaction to Next Paint je metrika, která vyhodnocuje, jak dlouho trvá interakce s celou webovou stránkou, což společnost Google označuje slovním spojením celková latence interakce.