Nové povinnosti pro provozovatele webových stránek od roku 2022

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen „ZEK“), jejímž účelem je v první řadě harmonizovat českou právní úpravu s evropským kodexem elektronických komunikaci. Jedna z nejvýznamnějších změn dopadne na každého, kdo provozuje webovou stránku.

Cookie Consent Manager

Blog |

Změna spočívá v přechodu ze stávajícího režimu opt-out pro používání cookies a obdobných sledovacích technologií do režimu aktivního souhlasu uživatele, tzv. opt-in.

Co jsou soubory cookie?

Cookies jsou malé textové soubory ukládané do zařízení uživatele, které slouží například k zajištění technického fungování webové stránky. Bez nich by bylo daleko složitější zjistit, že uživatel, který prochází webem, je pořád jedním a tím samým uživatelem. Webová stránka by totiž v opačném případě při každém novém načtení tuto informaci „zapomněla“.

Vedle toho lze cookies využívat i pro statické a analytické účely, konkrétně například k měření návštěvnosti, sledování toho, jak se uživatel proklikává jednotlivými stránkami webu, dokonce i to, jak pohybuje kurzorem myši po stránce.

Cookies jsou ale hojně využívány i pro marketingové účely, neboť jejich prostřednictvím lze k uživateli, který prochází internetem, přiřazovat informace o tom, co si prohlížel a co ho tedy patrně zajímá. Následně mu jsou na různých webových stránkách zobrazovány reklamy, které odpovídají tomu, které stránky navštívil v minulosti. Pokud jste si tedy vybírali destinaci na letní dovolenou, je pravděpodobné, že se Vám na jiných stránkách budou zobrazovat nabídky cestovních kanceláří nebo cestovního pojištění.

Jaké vznikají nové povinnosti pro provozovatele webových stránek?

ZEK zavádí od 1. 1. 2022 pro použití cookies povinnost získat předchozí prokazatelný aktivní souhlas uživatele s rozsahem a účelem zpracování. Zde hovoříme o režimu opt-in, kdy používání cookies může být aktivováno až na základě aktivního úkonu (souhlasu) uživatele. Před udělením souhlasu přitom není možné cookies používat.

Z potřeby udělení souhlasu pro využití cookies existuje několik výjimek, které ale jsou vymezeny poměrně úzce. Jde např. o situace, kdy je použití cookies nezbytné pro technické ukládání nebo pro poskytnutí služby, která je poskytována na základě žádosti uživatele. Statistické a analytické nástroje však do výjimek zpravidla nespadnou.

Jak vyplývá z výše popsaných změn zaváděných novelou ZEK, pasivita uživatele nebude od roku 2022 ve většině případů žádoucí, resp. určitě ne dostatečná, ale naopak bude potřeba získání jeho aktivního souhlasu k použití cookies. Do doby jeho udělení nebude možné cookies ukládat a případně aktivovat jiné technologie, nepůjde-li o některou z výjimek.

Souhlas s používáním cookies by měl mít navíc kvalitu dle požadavků stanovených v GDPR. Jde zejména o požadavek na dobrovolné udělení souhlasu, který by neměl být vynucován zablokováním přístupu ke stránce nebo jiným znepříjemňováním používání webové stránky s cílem přinutit uživatele k udělení souhlasu. Souhlas by měl být informovaný, tedy mělo by být zřejmé, co je jeho obsahem, k čemu budou získaná data použita. Dnešní často velmi obecné formulace „souhlasím s používáním cookies“ již nebudou dostatečné.

Stejně tak by souhlas měl být vyjádřen jednoznačným projevem vůle, a tím by měla skončit stávající praxe, dle které je souhlas udělován například pokračováním v prohlížení webové stránky – to totiž nepředstavuje jednoznačný úkon uživatele směřující k vyjádření souhlasu s používáním cookies. Dále také platí, že udělení souhlasu by mělo být stejně jednoduché jako jeho odvolání.

Zdroj: epravo.cz

Jak Vám s řešením situace můžeme pomoci?

Pro Vaši internetové stránky máme připraveno řešení, abyste se nedostali do problémů kvůli nedodržení legislativy platné od 1. 1. 2022:

 • Implementujeme oznámení o souborech cookie na Vašem webu s možnostmi Přijmout a Odmítnout. Soubory cookie se ve výchozím nastavení neukládají a ukládají se pouze se souhlasem uživatele. Hodnota souboru cookie bude ve výchozím nastavení nastavena na „null“; při kliknutí uživatele na „Přijmout“ nabývá hodnoty „yes“ a při „Odmítnout“ hodnoty „no“.
 • Umožníme automatické skenování a kategorizace souborů cookies.
 • Připravíme zásady používání souborů cookies.
 • Zobrazíme seznam souborů cookies na stránce se zásadami používání souborů cookies.
 • Přidáme na vaše webové stránky WordPress banner se soubory cookie buď do záhlaví, nebo do zápatí, aby návštěvnící mohli zobrazit stav souladu s novým zákonem ZEK.
 • Umožníme správu seznamu souborů cookies (název, CookieID, popis, doba platnosti, typ, kategorie).
 • Nastavíme skenování a automatické blokování skriptů – Google Analytics, FB Pixel, Google tag manager, Hotjar, Instagram atd.
 • Vyloučíme oznámení o souborech cookies na základě umístění pro země EU.
 • Umožníme obnovení souhlasů při změně zásad.
 • Zaznamenáme souhlasy / nesouhlasy uživatelů do databáze.

Kolik Vás to bude stát?

 • Implementace Cookie Consent Managementu: 2 800 Kč bez DPH
 • Provozování Cookie Consent Managementu: 1 990 Kč bez DPH / rok
 • Jednorázová revize Cookie Consent Managementu: 350 Kč bez DPH