Tři klíčová pozorování o hlavní aktualizaci Google z března 2024

Hlavní aktualizace Googlu z března 2024 bude bezpochyby jedním z nejdiskutovanějších SEO témat roku, ne-li posledních několika let. Tato aktualizace přináší mnoho novinek, od její délky, až po konec aktualizace užitečného obsahu (HCU) a všechny problémy s kvalitou výsledků vyhledávání (SERP).

Vyhledávání Google

Blog |

Zde je několik klíčových pozorování založených na datech sdílených společností Semrush a analýze stovek SERPů a vzorců hodnocení.

Analyzování této aktualizace je obtížné

Analyzování aktualizace Google z března 2024 je obtížné z mnoha důvodů. I samotné pochopení toho, co se stalo s HCU a jeho integrací (nebo nedostatkem) do jádra, je plné zmatků. Dalším problémem je, jak dlouho trvalo nasazení aktualizace, což přináší komplikace ve srovnání s tradičními daty. Například jeden z poskytovatelů nástrojů ukazuje úroveň „špičkové volatility“. Tato metrika je často nejméně vypovídající při hodnocení dopadu aktualizace algoritmu, ale může stále pomoci vykreslit celkový obraz. V případě březnové aktualizace 2024 je však téměř irelevantní. Úrovně špičkové volatility byly nižší než při listopadové aktualizaci 2023, což naznačuje, že březnová aktualizace byla velmi odlišná – nešlo o rychlý týden intenzivní algoritmické aktivity, ale o dlouhodobou sérii mnoha momentů algoritmické intenzity.

Velký pohyb na spodní polovině SERP napříč webem

Při analýze asi 300 SERPů a vzorců hodnocení v top 20 výsledcích během celé aktualizace si analytici všimli, že došlo k velkému pohybu směrem ke spodní části „první stránky SERP“, zatímco top výsledky nevykazovaly zvýšenou volatilitu ve srovnání s jinými aktualizacemi. Data od Semrush to potvrzují – procento URL, které se po aktualizaci dostaly do top 10 z pozic mimo top 20, vzrostlo z 6,46 % v listopadu na 9,38 % v březnu. To naznačuje, že březnová aktualizace 2024 měla výraznější dopad na pozice 6-10 než na samotný vrchol SERP. Tento horizontální pohled na data je však velmi normalizovaný a pro lepší pochopení aktualizace je třeba se zaměřit na konkrétní případy.

Agregovaná data vyprávějí jen část příběhu

S touto aktualizací je důležité nejen procházet web horizontálně a dívat se na top-level data, ale také se zaměřit na konkrétní případy, které byly ovlivněny. To vyžaduje vertikální a kvalitativní analýzu. Z pozorování analytiků vyplývá, že březnová aktualizace 2024 měla výraznější dopad na některé weby, což není vždy běžné u hlavních aktualizací. Například některé weby, které zaznamenaly růst během září 2023, byly březnovou aktualizací 2024 zcela zničeny. To naznačuje, že Google možná nevyhodil HCU, ale spíše na něm postavil nový multifunkční způsob algoritmického hodnocení užitečnosti.

Závěrem

Jak velká byla březnová aktualizace 2024? Odpověď závisí na úhlu pohledu. Pokud hodnotíte dopad podle jeho rozsahu napříč webem, může se zdát, že byla silnější než běžné aktualizace, ale ne zcela jednoznačně. Pokud však hodnotíte dopad podle jeho schopnosti být výrazně tvrdší, pak březnová aktualizace 2024 měla určitě větší „kousnutí“. Kombinace těchto faktorů naznačuje, že šlo o velmi jedinečnou aktualizaci.